VIZUAL

2020 PFF poster
2020 PFF poster
2020 PFF poster

Za naš vizual je, od osnivanja Podgorica Film Festivala, zadužen crnogorski slikar David Delibašić. Vizuale prethodnih izdanja možete podgledati u okviru stranice Arhiva.

Fotka David.jpg

DAVID DELIBAŠIC

 

David Delibašić rodjen je u Nikšiću, 19.08.1986. godine. Osnovne i magistarske studije završio je na Akademiji lijepih umjetnosti u Rimu, na kursku Slikarstvo (Vizuelne i scenske umjetnosti). Imao je 6 samostalnih i više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Član je ULUCG. Pored slikarstva bavi se grafičkim i veb dizajnom. Tokom poslednjih 6 godina bio je angažovan na većim insitucionalnim, festivalskim i korporativnim poslovima. Kroz dizajn uspješno je sarađivao sa više od 30 klijenata.